Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Ředitelka PRIMMAT – Soukromé střední školy podnikatelské, s. .r. o. Frýdek-Místek, vyhlašuje na základě § 60, odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzděláván

2. kolo přijímacího řízení do oboru 64-41-L/51 Podnikání,

nástavbové studium (pro absolventy SOU s výučním listem); forma vzdělávání: dálková, školní rok 2017/2018

Kritéria přijímacího řízení

Úspěšnost u pohovoru s uchazečem, postup v souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Termín podání přihlášek: 30. 8. 2017

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 10

Přihlášky jsou stejné jako u prvního kola - ke stažení zde.

 

Naši partneři

Schäffer school
Hospodářská komora
Asociace Hotelů a Restaurací
Účetní program Pohoda
Golf Resort Čeladná
Golf & Ski Resort Ostravice
Evropský sociální fond
Unihost Ostrava