Slider-1
Slider-2
Slider-3

2. kolo přijímacího řízení do oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (forma vzdělávání: denní) pro školní rok 2019/2020

Ředitelka PrimMat – Soukromé střední školy podnikatelské, s.r.o., vyhlašuje na základě § 60, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a podle vyhlášky č. 353/2016Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 2. kolo přijímacího řízení do oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (forma vzdělávání: denní, zaměření dle volby) pro školní rok 2019/2020.

Více informací zde.

Naši partneři