Slider-1
Slider-2
Slider-3

Absolventka mezi maturanty

Absolventka mezi maturanty

Izabela Čubová, absolventka naší školy, přednášela 25. 10. 2019 maturantům. Jak vzpomíná na svoji střední školu?
"Střední školu PrimMat jsem absolvovala ve školním roce 2017/2018. Po maturitě jsem byla přijata na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, studijní obor Účetnictví a daně. Mé středoškolské vzdělání jsem efektivně zužitkovala hned při několika zkouškách v prvním ročníku vysoké školy. Na svoji střední vzpomínám ráda".

Naši partneři