Den otevřených dveří 6.12

V pondělí 6.12. proběhl na naší škole PrimMat den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohli blíže seznámit s nabízenými obory Pozemní stavitelství, Cestovní ruch a Internetové služby a s vyučujícími jednotlivých předmětů.

Součástí dne otevřených dveří byl již tradičně i veletrh fiktivních firem. Letos jich soutěžilo deset. Žáci 3. ročníků seznámili budoucí uchazeče a jejich rodiče se svými podnikatelskými záměry. Ti pak hlasovali o nejlepší firmu. Vítězem se stala firma SHISHA BUS, která fiktivně provozuje exkluzivní pojízdnou čajovnu.

Doufáme, že všichni zúčastnění v tomto předvánočním čase nasáli pohodové klima naší školy a shledáme se s nimi v příštím školním roce.