Mediální olympiáda

Letos se naše škola zúčastnila poprvé Mediální olympiády, kterou pořádá Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě.  PrimMaťácký tým změřil své síly s dalšími 69 týmy ze středních škol Moravskoslezského kraje. Měli za úkol zodpovědět 40 testových otázek z mediálního světa. Ukázalo se, že mediální gramotnost našich studentů je nadprůměrná, i když se mezi nejlepší 3 týmy se neprobojovali. Jelikož má mediální výchova na PrimMatu v rámci ZSV své místo, v dalším roce se olympiády opět rádi zúčastníme.