Návštěva knihovny

Jednu květnovou středu ke konci měsíce byli studenti 2. ročníku na krátké exkurzi v nově zrekonstruované Městské knihovně v Místku, která brzy oslaví 100 let od svého založení. Žáci se seznámili se službami knihovny, byli pozváni na blížící se akce a samozřejmě si prohlédli všechny prostory knihovny, včetně nově vybudované střešní terasy.

I když studenti navštěvují hlavně naši školní knihovnu, věříme, že si velcí čtenáři do Městské knihovny cestu opět najdou.