přednáška DEK

PrimMaťáci, studenti 4. ročníku oboru pozemního stavitelství zúčastnili další ze série přednášek společnosti DEK.

Vyslechli si informace o střechách se skládanou krytinou a osvěžili si svoje vědomosti před maturitou ohledně jednotlivých vrstev šikmé střechy.

Návrh je krásná věc, ale jak to funguje v praxi žáci viděli na fotografiích přímo ze stavby a následně pak s přednášejícím hledali příčinu vzniku poruch. Na závěr studenti vyplnili on-line test a ti nejlepší dostali věcné odměny. Tato spolupráce se společností DEK se nám rozhodně líbí a budeme v ní i nadále pokračovat.