VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2022/2023

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023

Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu – 1. kolo, ŘT:

Pořadí

Evid. č.

Body

1.

306

125

2.

204

109

3.

309

104

4.

104

96

5.

209

96

6.

101

92

7.

303

90

8.

103

89

9.

212

87

10.

205

87

11.

203

87

12.

307

87

13.

115

86

14.

109

85

15.

301

85

16.

111

84

17.

120

83

18.

113

83

19.

302

83

20.

201

81

21.

211

80

22.

208

80

23.

123

79

24.

121

75

25.

207

73

26.

108

72

27.

117

71

28.

105

71

29.

206

68

30.

202

68

31.

114

67

32.

112

66

33.

305

66

34.

116

62

35.

102

61

36.

311

61

37.

107

60

38.

118

59

39.

119

58

40.

308

58

41.

312

55

42.

106

51

43.

122

50

 

Kritéria přijímacího řízení (viz  www.primmat.cz):

  1. Jednotnou zkoušku (JZ) z matematiky a českého jazyka  
  2. Prospěchové výsledky ze ZŠ
  3. Zjevný zájem uchazeče

Poučení:

  1. Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke studiu bude zasláno písemně.
  2. Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o., a rozhoduje o něm v souladu se zněním školského zákona a legislativy v platném znění Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
  3. Další informace pro uchazeče, kteří byli přijati,  zasíláme v elektronické podobě dne 1. 5. 2022 zákonným zástupcům žáků.
  4. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li uchazeč/zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v dané škole, vzdává se práva být přijat za žáka této střední školy.
  5. Odevzdání zápisových lístků, podpis Smlouvy o studiu budeme realizovat osobně ve dnech 2. 5. – 13. 5. 2022 od 7:30 do 15:30 hodin.

Úspěšným uchazečům gratulujeme.

Mgr. Eva Zykmundová, v. r.

kontakt: zykmundova@primmat.cz

Ve Frýdku – Místku dne 29. 5. 2022