Zahájení školního roku 2021 / 2022

Srdečně Vás zdravíme na prahu školního roku 2021/22 a naše „ prvňáčky “ vítáme mezi
veselé a kamarádské PrimMaťáky. Níže najdete informace k zahájení školního roku.

Program pro první tři dny školního roku:

1. 9. 2021 - ST - Zahájení školního vyučování - 1. školní den

1. sraz všech studentů školy je v 8:00 hodin v kmenových třídách jednotlivých tříd
2. pouze tento den můžete vstupovat do prostorů školy bez přezůvek!!!
3. do budovy vcházíte bočním vchodem, ze dvora
* 8:00 – 8:45 hodin - zahájení školního roku; organizační a třídnické práce pod vedením
třídního učitele/ změny údajů v matrice školy, seznámení s provozem školy s ohledem na
opatření MŠMT ve šk. roce 2021/22, testování žáků
* do školy si doneste: (poznámkový sešit, psací potřeby)
* oficiální ukončení 1. školního dne bude 8:45 hodin
* potvrzení - v průběhu prvního dne obdržíte většinu potřebných potvrzení od třídních
učitelů, ostatní obdržíte na sekretariátu školy /1. poschodí, p. Fajkusová /, i v následujících
dnech si lze vyřizovat potřebná potvrzení
* učebnice – více v prvních hodinách – učebnice AJ, NJ jsou zajištěny, objednány
* s veškerými dotazy se vždy obracejte na tř. učitele, případně na kohokoli z pedagogických
pracovníků včetně vedení školy
4. žáci prvního ročníku se účastní adaptačního pobytu, před odjezdem se podrobí testování
v kmenové třídě – 1. patro, učebna č. 9, P1.A, naši pedagogové, kteří vykonávají dohled nad
žáky v patrech, vás nasměrují do učebny

2. 9. 2021 - ČT - 2. školní den - přezouváme se

* 8:00 – 9:35 hodin - třídnické práce – školní řád, provozní řád, třídní samospráva, PO, BOZP
- (kmenové třídy)
* tento den již použijete přezůvky (a ty další pak pochopitelně také)
* 9:45 – 11:30 hodin - výuka dle Rozvrhu hodin 2021/2022 pro všechny ročníky, sledujte
suplování na BAKALÁŘÍCH

3. 9. 2021 - PÁ - 3. školní den - výuka dle řádného rozvrhu hodin

* 8:00 – 11:30 hodin - výuka dle Rozvrhu hodin 2021/2022 pro všechny ročníky, sledujte
suplování na BAKALÁŘÍCH
* podrobné informace o učebnicích /sešity, apod./ se dozvíte od vyučujících jednotlivých
předmětů

Od 6. 9. 2021 - PO - výuka dle řádného rozvrhu hodin v plném rozsahu

Ve Frýdku – Místku dne 23. 8. 2021 


Mgr. Eva Zykmundová
ředitelka školy