Slider-1
Slider-2
Slider-3

Dokumenty

Školní řád - ke stažení zde.

Pravidla pro hodnocení vzdělávání na SŠ - ke stažení zde.

Organizace školního roku 2019/2020 - ke stažení zde.

Postup při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování - ke stažení zde.

Tiskopisy přihlášek ke studiu - ke stažení ze stránek MŠMT.

Europass - Čeština, AngličtinaNěmčina.

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) - ke stažení zde.

Žádost o platbu školného - měsíčně - ke stažení zde.

Potvrzeni o studiu - úřad práce - ke stažení zde.

Potvrzení o studiu - školní - ke stažení zde.

Žádost o uvolění z TV - ke stažení zde.

Předběžná přihláška - ke stažení zde.

Předběžná přihláška - svůj zájem o studium na naší škole můžete podpořit podáním předběžné přihlášky. Předběžná přihláška poskytuje důležité informace o potenciálních uchazečích o studium, o jejich volbě studijního zaměření. Předběžná přihláška nemá právní povahu. Poskytnuté identifikační údaje pomáhají vytvořit soupis nožných uchazečů, aktualizovat informační servis, zkvalitnit komunikaci mezi školou a zájemci o studium.

Evidovaní uchazeči a jejich rodiče mohou cíleně využít školou nabízený informační servis a konzultační službu. Bude tím podpořena snaha obou zúčastněných stran o úspěšný průběh a zakončení přijímacího procesu

 

Naši partneři