Slider-1
Slider-2
Slider-3

Evropské projekty

Škola zkvalitňuje a podporuje výuku i za pomocí projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola - aktualizace ŠVP a vytvoření a elektronizace stovek výukových materiálu. Materiály jsou veřejně dostupné a dle potřeby aktualizované.

SbírkaPříkladů.EU - rozsáhlá webová sbírka tisíců příkladů z matematiky a generátorů náhodných příkladů. 

ePRIMMAT - tvorba a elektronizace výukových materiálů, IT podpora výuky.

EUPRIMMAT - podpora jazykového vzdělávní prostřednictvím výjezdů do zahraničí.

GEBOL - mezinárodní projekt zaměřený na spolupráci škol a drobných podnikatelů.

MAPLE - mezinárodní projektové partnerství zaměřené na počítačové myšlení a měření přírůstku znalostí a dovedností.

PRIMMAT-PRAXE-BUDOUCNOST - cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Naši partneři