Slider-1
Slider-2
Slider-3

Informace k provozu školy od 4. 1. - 10. 1. 2021

* výuka probíhá distančním způsobem - RH viz BAKALÁŘI
* žáci, zaměstnanci škol mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
* vstup třetích osob (mimo žáky, zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech

Naši partneři