Maturitní zkoušky

školní rok 2017/2018

Profilová maturitní zkouška

ve znění zákona č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 274/2010 Sb. v platném znění

Studijní obor Povinné zkušební předměty Nepovinné zkušební předměty
Ekonomika a podnikání,
ŠVP - Podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

Podnikatelství - souhrnná odb. zkouška

Účetnictví - ústní zkouška

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (v souladu s vyhl. č. 274/2010, § 15 až 18)

Anglický jazyk
Německý jazyk
Ekonomika
Matematika
Inform. a komun. technologie
Hotelový provoz
Ekonomika a podnikání,
ŠVP - Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

Podnikatelství - souhrnná odb. zkouška

Pozemní stavitelství - ústní zkouška

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (v souladu s vyhl. č. 274/2010, § 15 až 18)

Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematiky
Účetnictví
Inform. a komun. technologie
Podnikání

Podnikatelství - souhrnná odb. zkouška

Účetnictví - ústní zkouška

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (v souladu s vyhl. č. 274/2010, § 15 až 18)

Anglický jazyk
Matematika
Inform. a komun. technologie

Mgr. Ivana Matulová, ředitelka školy

Ve Frýdku-Místku dne 26. 9. 2017


Termíny profilové části maturitní zkoušky 2018:

Praktická maturitní zkouška: 4. 6. 2018, zpacování účetního příkladu: 25. 5. 2018 (stud. zam. 01)

- denní čtyřleté studium (stud. zam. 01, 02)


Ústní maturitní zkouška: 5. 6. 2018 - 8. 6. 2018

- denní čtyřleté studium (stud. zam. 01, 02)


Společná část maturitní zkoušky 2018

2 povinné zkoušky:

Český jazyk: didaktický test, písemná práce, dílčí ústní zkouška

A

Cizí jazyk: didaktický test, písemná práce, dílčí ústní zkouška. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. Podmínkou volby tedy není, zda příslušný žák volený cizí jazyk na střední škole sám studoval. 

NEBO

Matematika: didaktický test. 

Dále je možno konat až 3 nepovinné zkoušky: 

Volba nepovinných zkoušek není omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. 

Úspěšně zvládnout společnou část maturitní zkoušky znamená úspěšně zvládnout obě její povinné zkoušky. V případě komplexních zkoušek to znamená uspět ve všech třech dílčích zkouškách (dílčí ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu). 

Písemná práce z českého jazyka a literatury: 11. 4. 2018

Ostatní písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky: 2. 5. 2018 - 9. 5. 2018

Další informace - www.novamaturita.cz

Přihlášky ke státní maturitě ve školním roce 2017/2018 - jaro 2018

Žák/yně denního studia musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke společné části maturit s označením předmětů a s označením předmětů k profilové části maturit ředitelce školy nejpozději do 1. prosince 2017.

20. 12. 2017 je nejzazší datum, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému.

Žák/yně, který/á má v souladu s prováděcím předpisem přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky a jeho/její zařazení do příslušné kategorie a skupiny uzpůsobení podmínek je specifikováno posudkem školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), musí k přihlášce k maturitní zkoušce dodat přílohu přihlášky k maturitní zkoušce a kopii posudku školského poradenského zařízení.

Naši partneři