Slider-1
Slider-2
Slider-3

Maturitní zkoušky

Prvotní informace k MZ, bude upřesněno v souvislosti s COVID-19

* MŠMT, zákon č. 135/2020 Sb. - zde.
* MŠMT, schéma MZ - zde.

Profilová část maturitní zkoušky 

v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 274/2010 Sb. v platném znění.

Studijní obor Povinné zkušební předměty Nepovinné zkušební předměty
Ekonomika a podnikání,
ŠVP - Podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

Podnikatelství - souhrnná odb. zkouška

Účetnictví - ústní zkouška

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (v souladu s vyhl. č. 274/2010, § 15 až 18)

Anglický jazyk
Německý jazyk
Ekonomika
Matematika
Inform. a komun. technologie
Hotelový provoz
Ekonomika a podnikání,
ŠVP - Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

Podnikatelství - souhrnná odb. zkouška

Pozemní stavitelství - ústní zkouška

Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů (v souladu s vyhl. č. 274/2010, § 15 až 18)

Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematiky
Účetnictví
Inform. a komun. technologie
     

Mgr. Eva Zykmundová, ředitelka školy

Ve Frýdku-Místku dne 1. 10. 2019

Termíny profilové části maturitní zkoušky 2020:

Praktická maturitní zkouška: 1. 6. 2020, zpacování účetního příkladu: 22. 5. 2020 (stud. zam. 01)

- denní čtyřleté studium (stud. zam. 01, 02)

Ústní maturitní zkouška: 2. 6. 2020 - 5. 6. 2020

- denní čtyřleté studium (stud. zam. 01, 02)

Společná část maturitní zkoušky 2020

2 povinné zkoušky:

Český jazyk a literatura: didaktický test, písemná práce, dílčí ústní zkouška

a

Cizí jazyk: didaktický test, písemná práce, dílčí ústní zkouška. Žák může zvolit pouze takový cizí jazyk, který je na škole vyučován. 

nebo

Matematika: didaktický test

Dále je možno konat až 3 nepovinné zkoušky.

Úspěšně zvládnout společnou část maturitní zkoušky znamená zdárně vykonat obě její povinné části. V případě komplexních zkoušek - uspět ve všech třech dílčích zkouškách (ústní zkoušce, písemné práci i didaktickém testu). 

Písemná práce z českého jazyka a literatury: duben 2020

Ostatní písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky: 2. 5. 2020 - 15. 5. 2020

Další informace - www.novamaturita.cz

Přihlášky ke státní maturitě ve školním roce 2019/2020 - jaro 2020

Žák/yně denního studia musí odevzdat řádně vyplněnou přihlášku ke společné části a k profilové části maturit s označením předmětů ředitelce školy nejpozději do 2. prosince 2019.

18. 12.  2019 je nejzazší termín, dokdy ředitel školy předá žákovi výpis z přihlášky z informačního systému.

Žák/yně, který/á má v souladu s prováděcím předpisem přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, a jeho/její zařazení do příslušné kategorie a skupiny uzpůsobení podmínek je specifikováno posudkem školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna), musí k přihlášce k maturitní zkoušce dodat přílohu přihlášky k maturitní zkoušce a kopii posudku školského poradenského zařízení.

Podzimní zkušební období maturitních zkoušek 2020

Přihlášky k maturitní zkoušce v řádném, náhradním, nebo opravném termínu je nutné odevzdat nejpozději do 25. 6. 2020.

Konání písemných zkoušek SČ MZ na spádových školách: 1. 9. - 10. 9. 2020

Termín konání ústních zkoušek SČ MZ a PČ MZ na SŠ PrimMat: 7. 9. 2020

Vypracování souvislého účetního příkladu4. 9. 2020

Naši partneři