Slider-1
Slider-2
Slider-3

Mimořádné opatření v oblasti školství platné od 22. 6. 2020

Zveřejňujeme mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 20584/2020-4/MIN/KAN ze dne 12. června 2020, které je účinné ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do 30. června 2020 do 24:00 hod. a týká se provozu škol a školských zařízení. Příslušné mimořádné opatření je k dispozici i na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
https://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Mimořádné opatření v oblasti školství platné od 22. 6. 2020 najdete zde.

Naši partneři