Slider-1
Slider-2
Slider-3

Možnost konzultací v režii 1+1, 6+1 - ZDE

Vážení studenti,

vzhledem k omezení provozu středních škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a
studentů na středním vzdělávání ve školách podle školského zákona, lze využít výjimku
v podobě individuální konzultace jeden student a jeden pedagogický pracovník, nově
od 26. 4. 2021 až 6 žáků a jeden učitel.

Po domluvě s pedagogem využijte této možnosti.

S pozdravem

Mgr. Eva Zykmundová

Naši partneři