Slider-1
Slider-2
Slider-3

Nástavbové studium pro vyučené ve všech tříletých učebních oborech.

Nástavbové studium pro absolventy SOU ve studijním oboru: 64-41-L/51 Podnikání

Formy studia:

Denní studium: je dvouleté s denní docházkou

Dálkové studium: je tříleté, výuka probíhá jednou týdně v odpoledních hodinách. V lednu a červnu je zkouškové období, kdy se konají zkoušky ze všech předmětů, které se v daném pololetí vyučují. Škola připravuje pro studenty studijní materiál formou e –learningu

Večerní studium: je tříleté, výuka probíhá třikrát týdně v odpoledních hodinách. V lednu a červnu je zkouškové období, kdy se konají zkoušky ze všech předmětů, které se v daném pololetí vyučují. Škola připravuje pro studenty studijní materiál formou e –learningu.

Počty přijímaných: maximálně 30 v každé formě studia

Organizace studia:

Denní studium: 32 hodiny týdně

Dálkové studium: jednou týdně konzultace

Večerní studium: odpolední výuka třikrát týdně

Všem žákům jsou k dispozici elektronické opory výuky. Tyto jim umožní se efektivně připravovat, opakovat i mimo dobu prezenční výuky.

Zaměření nástavbového studia :

Studium je určeno pro všechny zájemce, kteří vlastní nebo v daném školním roce budou vlastnit výuční list.

Je zaměřeno na přípravu absolventů k uplatnění v ekonomicko - podnikatelské oblasti, pro vedení vlastní firmy a pro soukromé podnikání. Hlavní důraz je kladen na ekonomicko-podnikatelské kompetence, práci na PC, účetnictví, management, anglický jazyk vč. obchodní angličtiny, součástí studia je zpracování podnikatelských záměrů a projektů v rámci EU.

Maturita

Maturita bude probíhat v souladu se školským zákonem v aktuálním znění.

Přijetí ke studiu

Přihlášky do denní formy studia: do 1. března

Přihlášky do dálkové a večerní formy studia: do 1. března

Podmínkou přijetí je doložení výučního listu z tříletého učebního oboru.

Roční školné: 12 000,- Kč

Naši partneři