Slider-1
Slider-2
Slider-3

Naši studenti zasedli do lavic VŠ

Naši studenti zasedli do lavic VŠ

Na škole PrimMat rádi přivítáme lidi, kteří jsou aktivní a ochotní na sobě pracovat. Pro prakticky zaměřené studenty chystáme řadu akcí, exkurzí, účastníme se soutěží. Kromě toho ale samozřejmě dbáme na vysokou kvalitu výuky. Velká část našich studentů dlouhodobě pokračuje na VŠ. Pro třetí a čtvrtý ročník škola bezplatně nabízí nepovinný předmět „Cvičení z matematiky“ přímo zaměřený na základy vysokoškolské matematiky. Protože je tato příprava jednou z priorit školy, navázali jsme spolupráci s katedrou matematiky na Ostravské univerzitě. Zásluhou paní RNDr. Petry Konečné, proděkanky katedry, jsme se zájemci navštívili Ostravskou univerzitu „live“. Po příjemném popovídání s paní proděkankou, na kterém se naši žáci seznámili s rozdíly mezi SŠ a VŠ studiem, se naši studenti přímo zúčastnili cvičení z matematické analýzy a přednášky z lineární algebry. Vyzkoušeli si tak studium na VŠ opravdu na živo a z první linie. Po obou hodinách matematiky jsme vše uzavřeli s paní proděkankou diskuzí o dojmech z výuky. Věříme, že praktická zkušenost s VŠ studiem je v tomto směru nade vše a bude pro naše žáky dobrou motivací dále na sobě pracovat.

Mgr. Tomáš Kopec, učitel matematiky

Naši partneři