Slider-1
Slider-2
Slider-3

Opatření ŘŠ platné od 18. září 2020 / roušky i při výuce/

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN a  porady se zřizovatelkou školy /vlastník školního objektu/ jsme společně rozhodly o povinnosti nosit roušky ve vnitřních prostorách školy /třídy, výukové prostory, chodby, vestibuly, sociální zařízení, včetně školní jídelny/. Opatření vstupuje v platnost od pátku 18. září do odvolání.

Toto nařízení se zásadně nedotýká prostor, kde probíhá výuka tělesné výchovy a všech jejich forem ani případně venkovních prostor, ve kterých by probíhala výuka jiných předmětů.

Nadále platí možnost rodičů a zákonných zástupců do školy vstupovat za účelem, který má souvislost se školními záležitostmi s podmínkou dodržovat základní provozní a hygienická pravidla pro pohyb ve školní budově.

Oslovuji všechny studenty, rodiče i kolegy k odpovědnému a klidnému dodržování tohoto opatření a základních provozně hygienických pravidel tak, abychom mohli nadále v pohodě pokračovat v normálním školním režimu.

 

Ve Frýdku – Místku dne 18. 9. 2020

Mgr. Eva Zykmundová

ředitelka školy

Naši partneři