Slider-1
Slider-2
Slider-3

Pedagog z naší školy přednášel na prestižní univerzitě

Střední škola PrimMat se již řadu let snaží zapojovat do výuky moderní didaktické postupy, se kterými souvisí také moderní didaktická technika.

Za tuto dobu získala škola a její učitelé zkušenosti, které jsou schopni předávat dál v rámci kurzů, školení nebo setkání pedagogů.

Mgr. Tomáš Kopec, učitel matematiky, přijal nabídku přednášet 20. 9. 2018 na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy o výukových možnostech při testování žáků v rámci celostátního setkání informatiků a matematiků. Akce byla zároveň vhodnou příležitostí k výměně zkušeností s ostatními školami v ČR.

Budeme se i nadále snažit, aby SŠ PrimMat byla moderní školou s prostředím i vybavením atraktivním pro studenty.

Naši partneři