Slider-1
Slider-2
Slider-3

Pokyny k distanční výuce

Vážení rodiče, milí studenti,
usnesením Vlády České republiky ze dne 8. října 2020 v návaznosti na mimořádná opatření
při epidemii se MŠMT ČR rozhodlo stanovit dny 26. října a 27. října 2020 pro žáky SŠ jako
dny volna. Distanční výuka na SŠ se protahuje do 23. října 2020... vice zde.

Naši partneři