Slider-1
Slider-2
Slider-3

Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí a nepřijetí ke studiu, viz níže, je přímo vázáno na dosažené pořadí žáka dle stanovených kritérií.
Pořadí přijatých uchazečů pod registračním číslem ke čtyřletému studiu :

p. č. registrační číslo počet bodů
1. 116 49
2. 202 47
3. 302 38
4. 105 37
5. 113 37
6. 211 36
6. 301 36 
7. 208 35
8. 306 35 
9. 210 34 
10.  304 33
11. 205 33
11.  309 33
12. 114 32
13.  101 32
14. 110 31
15.  109 31
15.  204 31
15.  201 31
16.  303 30
17.  115 30
18. 213 29
19.  305 29
20.  310 28
21.  203 28
22.  108 27
23.  103 25
24. 214 25
25.  112 25
26.  307 24
27.  107 24
28. 308 24
29. 106 22
30. 111 22
31. 104 21
32. 206 21
33. 102 21
34 212 20
35. 207 16

Kritéria přijímacího řízení (viz www.primmat.cz):
1) Prospěchové předpoklady
2) Zjevná kreativita žáka

Poučení:
1. Rozhodnutí ředitelky školy o nepřijetí ke studiu bude zasláno písemně.
2. Proti rozhodnutí ředitele školy lze podat odvolání. Odvolání se podává u ředitele
střední školy, jejíž činnost vykonává PrimMat-Soukromá střední škola
podnikatelská, s. r. o., a rozhoduje o něm v souladu se zněmím školského zákona
a legislativy v platném znění Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
3. Další informace pro uchazeče, kteří byli přijati, zasíláme v elektronické podobě
dne 19. 5. 2021 zákonným zástupcům žáků.
4. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč/zákonný zástupce
nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku řediteli školy. Nepotvrdí-li
uchazeč/zákonný zástupce nezletilého žáka odevzdáním zápisového lístku úmysl
vzdělávat se v dané škole, vzdává se práva být přijat za žáka této střední školy.
5. Odevzdání zápisových lístků, podpis smlouvy budeme realizovat osobně ve dnech
20. 5. – 25. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 hodin.

Úspěšným uchazečům gratulujeme.

Mgr. Eva Zykmundová, v. r.

Ve Frýdku – Místku dne 19. 5. 2021

Naši partneři