Slider-1
Slider-2
Slider-3

Pracovníci školy

 • ředitelka školy

  • Mgr. Ivana Matulová
   • metodik prevence soc. pat. jevů
 • učitelé

  • Mgr. Michal Adam
   • hotelový provoz, geografie a cestovní ruch, informační a komunikační technologie, aplikované podnikatelství, tělesná výchova
  • Ing. Yvetta Ficková
   • podnikatelství, podniková psychologie, aplikované podnikatelství, obchodní korespondence
   • třídní učitelka P 4.A
  • Mgr. Petr Filar
   • informační a komunikační technologie, matematika
   • správce VT
  • Ing. Eva Chlopčíková
   • účetnictví, účetnictví na PC, obchodní korespondence
   • třídní učitelka P 3.A
  • Ing, Antonín Koblížka
   • pozemní stavitelství, architektura
  • Mgr. Tomáš Kopec
   • matematika, základy přírodních věd, seminář z matematiky, tělesná výchova
   • třídní učitel P 2.A
  • Mgr. Olga Kotásková
   • český jazyk a literatura, základy společenských věd
  • Mgr. Aleš Nitra
   • anglický jazyk, německý jazyk, cizojazyčná korespondence
  • Mgr. Simona Ohrzalova
   • anglický jazyk, německý jazyk
  • Mgr. Libor Olbrich
   • projektové řízení
  • Ing. Přemysl Pilch
   • ekonomika, právní nauka, marketing, základy přírodních věd, tělesná výchova
  • Ing. Alice Rucká
   • anglický jazyk, seminář z angličtiny, odborná angličtina
  • Ing. Dana Šipkovská
   • anglický jazyk
  • Pavel Tajduš
   • programování
  • Ing. Roman Vojtíšek
   • pozemní stavitelství, odborné kreslení, geodézie
 • nepedagogičtí pracovníci

  • Mgr. Zdeněk Matula
   • správní úsek
  • Andrea Fajkusová
   • asistentka ředitelky, ekonomka školy

Každý pracovník má mail ve tvaru prijmeni@primmat.cz.

Naši partneři