Slider-1
Slider-2
Slider-3

Pracovníci školy

Ředitelka školy

Mgr. Eva Zykmundová

Učitelé

Mgr., Ing. Lenka Kotásková

 • hotelový provoz, geografie a cestovní ruch, ekonomika
 • třídní učitel P 1.A

Ing. Yvetta Ficková

 • podnikatelství, aplikované podnikatelství, ekonomika, obchodní provoz, projektové řízení, bankovnictví 
 • třídní učitelka P 3.A

Mgr. Ondřej Marek

 • informační a komunikační technologie, programování, databázové systémy
 • správce VT

Mgr. Tomáš Franek

 • informační a komunikační technologie, programování, databázové systémy
 • správce VT

Ing. Monika Kočvarová

 • účetnictví, účetnictví na PC, obchodní korespondence
 • třídní učitelka P 2.B

Mgr. et Mgr. Romana Pinkavová

 • německý jazyk
 • třídní učitelka P 2.A

Mgr. Magda Kanalášová

 • český jazyk a literatura, základy společenských věd
 • třídní učitelka P 3.B

Ing. Antonín Koblížka

 • architektura

Mgr. Tomáš Kopec

 • matematika, seminář z matematiky, cvičení z matematiky, tělesná výchova, základy přírodních věd
 • třídní učitel P 4.A

Ing. Michaela Sic

 • anglický jazyk

Ing. Přemysl Pilch

 • ekonomika, právní nauka, marketing, základy přírodních věd, tělesná výchova

Ing. Luděk Chovanec 

 • programování, databázové systémy, informační a komunikační technologie, e-marketing

Marie Komůrková

 • odborná angličtina, seminář z anglického jazyka

Pavel Tajduš

 • programování, databázové systémy

Ing. Radek Michalák Ph.D.

 • odborník z praxe, pozemní stavitelství, odborné kreslení

p. Patrik Mokroš

 • vyučující odborných předmětů pozemního stavitelství

Mgr. Jiří Karásek

 • tělesná výchova

 

Každý pedagogický pracovník má mail ve tvaru prijmeni@primmat.cz.

 

Nepedagogičtí pracovníci

Mgr. Ivana Matulová

 • zřizovatelka školy
 • jednatelka společnosti
 • konzultační a poradenská činnost

Mgr. Zdeněk Matula

 • správní úsek
 • jednatel společnosti

Andrea Fajkusová

 • asistentka ředitelky, ekonomka školy

 

Naši partneři