Slider-1
Slider-2
Slider-3

PrimMat hledá talenty

Hlasovat můžete zde.

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol Moravskoslezského kraje.
V rámci této soutěže a jejího zadání mají žáci možnost výběru:

  • zadání pro cestovní ruch
  • zadání pro stavaře
  • zadání pro informatiky

ZADÁNÍ PRO MLADÉ CESTOVKÁŘE:

Vytvoř videopozvánku k návštěvě své vesnice, svého města, svého klubu, případně zajímavého místa.

ZADÁNÍ PRO MLADÉ STAVAŘE:

Pomocí libovolného, volně stažitelného programu (např. Google sketchup) navrhněte a nakreslete 3D model vašeho vysněného pokoje pro bydlení. Zašlete celkem 3 pohledy na váš vysněný pokoj. Rozměry a vybavení nejsou zadány.

ZADÁNÍ PRO MLADÉ INFORMATIKY:

Vytvoř jednoduchý web své vesnice, svého města, svého klubu, případně zajímavého místa - informace, fotky apod..

PRAVIDLA:

Vizualizaci (3D model) – celkem 3 pohledy na vámi navržený vysněný pokoj zašlete do 31. 12. 2018 na adresu vojtisek@primmat.cz. V emailu uveďte vaše jméno, věk, školu. Vizualizace (architektonické návrhy) budou hodnoceny z hlediska detailnosti a celkového vzhledu zpracování, funkčnosti daného návrhu a z celkového architektonického dojmu.

Videopozvánka a web budou hodnocena s ohledem na kvalitu zpracování, vlastní přínos a kreativitu.

Jednotlivé návrhy bude hodnotit odborná komise. Členové hodnotící komise vyberou ze všech došlých návrhů nejlepší práce (pro všechny kategorie). Tyto nejlepší návrhy budou anonymně vystaveny jednak na facebookovských stránkách školy (http://www.facebook.com/primmat) a dále na dni otevřených dveří školy v lednu 2018. Pro jednotlivé návrhy bude hlasovat veřejnost formou kliknutí „like“ na facebooku a formou hlasovacích lístků při dni otevřených dveří. Návrh, který získá nejvyšší součet hlasů, bude vítězný.

Ze všech oblastí bude vybrán jeden návrh, který získá největší součet hlasů, jako vítězný.

Vítěz každé z kategorií (celkem tedy dva) budou vyhlášeni do 28. 2. 2019.

První cenu (v každé kategorii) pro vítěze - Apple iPad Mini, vyhraje ten návrh, který obdrží největší počet hlasů při dni otevřených dveří školy. Vítěz bude informován emailem. Další cenu (v každé kategorii) – slevu na školném, vyhraje ten návrh, který získá největší počet hlasů na facebookovských stránkách školy.

Soutěžící může být diskvalifikován z těchto důvodů – nedodržení zadání soutěže, nedodržení termínu odevzdání, plagiátorství a jakékoliv jiné porušení výše zmíněných pravidel soutěže.

TIP:

Webové stránky nemusíte tvořit od základů sami, klidně využijte služeb webnode.czwordpress.com a podobně.

Jako výchozí program doporučujeme google sketchup 6, 7, popř. 8. Tento program je volně stažitelný v češtině na stránkách google.com a je vhodný jak pro zkušené architekty, tak i pro začátečníky, kteří dosud v žádném 3D programu nepracovali. Návod v češtině je dostupný na stránkách google. Doporučujeme rovněž instruktážní videa na www.youtube.com.

Odkaz pro stažení google sketchup 6 CZ

Odkaz pro návod v češtině

V případě jakýchkoliv nejasností a dotazů pište na email vojtisek@primmat.cz (pro architektonickou soutěž), adam@primmat.cz (pro soutěž cestovní ruch), filar@primmat.cz (pro soutěž informatiků).

Hlasovat můžete zde.

Naši partneři