Slider-1
Slider-2
Slider-3

Připravujeme vlastní učebnici pro studenty maturující z matematiky​

Připravujeme vlastní učebnici pro studenty maturující z matematiky​

Na příští rok chystáme pro naše studenty novou učebnici matematiky. Jejím úkolem je pomoci jim připravit se na státní maturitu z matematiky. Z předchozích let je vidět snaha o maturitu více praktickou – slovní úlohy, problémy ze života, orientace v problému, základní dovednosti z různých oblastí matematiky … Učebnice, kterou pro vás připravujeme, by právě tyto nároky měla splňovat.

Rozsah učiva bude přesně odpovídat maturitním požadavkům a nebude je zbytečně překračovat. (Pro nadanější studenty máme připraven nepovinný předmět, kde si budeme moci dovolit větší náročnost.) Příklady jsou voleny tak, aby „šly“ po dovednostech u maturity vyžadovaných - měly by vždy maturitní příklady připomínat, ale nikdy nekopírovat.

Forma by měla práci co nejvíce zpříjemnit. Především nejde o učebnici v pravém slova smyslu. Spíše jde o spojení učebnice, pracovního sešitu a sbírky příkladů k procvičení a opakování. Na krátkou teorii navazuje ukázkový řešený příklad, pak volný prostor pro řešení příkladů v hodině a dále úlohy k domácímu procvičení. Student tak učebnici spoluvytváří a také je na čelní straně uveden jako spoluautor :-) Kapitoly jsou nahrazeny formou komunikace „otázka – odpověď“, kde otázky odpovídají jednotlivým maturitním standardům. Jazyk je přitom volen tak, aby byl pro mladší generaci pochopitelný.

Učebnice bude našim studentům od příštího roku poskytnuta zdarma v elektronické formě. V případě zájmu může škola zájemcům pomoci s tiskem a vazbou za nákladovou cenu.

Ukázka ke stažení zde.

Naši partneři