Slider-1
Slider-2
Slider-3

Rodiče nám napsali

Dobrý den,

chtěli bychom poděkovat paní ředitelce Matulové a třídnímu učiteli panu Adamovi za velmi vstřícný a přátelský přístup pří rešení velmi složité osobní situace našeho syna Vítka, který u vás v minulém školním roce úspěšně odmaturoval. Jsme zpětně velmi rádi, že si Vítek vybral právě Primmat a my ho v jeho rozhodnutí podpořili. S tak obětavým a osobním přístupem paní ředitelky bychom se na státní škole těžko setkali. Pro Vás, paní ředitelko, to byl zkrátka Víťa z Vaší školy, který potřeboval podat pomocnou ruku a za to patří Vám i celému týmu učitelů obrovské DÍKY!!!

S pozdravem manželé Schaffarczikovi

 

"Děkuji všem pedagogům PrimMat - Soukromé střední škole podnikatelské, s.r.o., zejména pak vedení školy za péči, která byla poskytována v průběhu studia mému synovi. Škola rodinného typu umožňuje individuální přístup k žákovi a vytváří tak bezpečné prostředí, což je pro mě, rodiče žáka, velmi důležité. Pedagogové na této škole mají možnost odhalit a zaměřit se na rozvoj dovedností, v případě potřeby pak podpořit oblasti, ve kterých žák zcela nevyniká. Oceňuji lidský přístup učitelů ve vztahu k žákovi i k rodičům.
Mému synovi, který ve škole studoval, umožnila maturitní zkouška úspěšně absolvovat příjímací řízení na vysokou školu a pokračovat tak dále ve vzdělávání. Během studia na PrimMat - Soukromé střední škole podnikatelské, s.r.o., získal také nové přátelé, se kterými se setkává i po mnoha letech".

Mgr. Lada Červeňáková, matka absolventa

Naši partneři