Slider-1
Slider-2
Slider-3

Sdělení ŘŠ k distančnímu vzdělávání

Vážení rodiče, studenti,

rozhodnutím pana ministra zdravotnictví a KHS nám je zamezeno vyučovat běžným
prezenčním způsobem od pondělí 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020. Distanční výuka bude
realizována ve všech předmětech v souladu s rozvrhem hodin dané třídy. U maturitního
ročníku mohou proběhnout po domluvě s pedagogy v profilových odborných
předmětech ve skupince 10 žáků konzultace k maturitním otázkám.

Nastane-li situace /změna semaforu pro F-M/, okamžitě zahájíme prezenční výuku ve
škole, byť třeba v omezeném režimu.

Za předpokladu, že v době podzimních prázdnin nebudeme nějak limitováni státem,
nabízíme všem zájemcům z řad studentů prezenční výuku odborných předmětů.

Ráda bych poděkovala všem rodičům za dosavadní spolupráci a uděláme vše pro co
nejvyšší úroveň aktuálního distančního vzdělávání, i když víme, že tu prezenční nelze
ničím nahradit.

Studenti, prosím o zodpovědný přístup k nařízené formě výuky.

Děkuji.

S úctou

Mgr. Eva Zykmundová
ředitelka školy

Naši partneři