Slider-1
Slider-2
Slider-3

Spolupráce PrimMatu s Ekonomickou fakultou VŠB

Vysoké procento našich studentů pokračuje ve studiu na vysokých školách a mnozí si volí Ekonomickou fakultu VŠB. Naše škola proto zahájila s touto fakultou spolupráci.

Prvním krokem byla návštěva vysokoškolské pedagožky Ing. Kateřiny Kořené a proděkanky doc. Ing. Lenky Kauerové na naší škole. Studenti měli možnost vyslechnout si přednášku na téma Finanční gramotnost a dozvěděli se také mnohé informace o systému studia na Ekonomické faktultě.

Těšíme se, že spolupráce bude nadále pokračovat.

Naši partneři