Slider-1
Slider-2
Slider-3

Vize školy

P POZITIVNÍ školní prostředí, škola „rodinného typu“
R ROZVOJ kreativity, podnikavosti žáků
I INDIVIDUÁLNÍ přístup, nadstandardní vzdělávací servis
M MODERNÍ formy dvouprofesní výuky
M MOTIVACE žáků kvalitními učiteli
A ATRAKTIVNOST vzdělávání s podporou odborníků z praxe
T TVOŘIVOST, týmová práce v nových formách vzdělávání, v projektových aktivitách

 

Naši partneři