Slider-1
Slider-2
Slider-3

Studijní obory

Proč studovat na PrimMat - Soukromé střední škole podnikatelské, s.r.o.?

 • kvalitní vzdělání = naše priorita, vaše správná volba
 • dvě profese = dvojnásobná míra uplatnění na trhu práce, výhoda při dalším výběru studia na VŠ
 • vzdělávací program PrimMat dle aktuálních požadavků a potřeby zaměstnavatelů, spolupráce školy s firmami
 • opakovaná úspěšnost žáků v odborných soutěžích (Olympiáda z účetnictví, Soutěže pro SŠ stavebního zaměření vyhlašované stav. firmami (např. firmou Ytong), opakovaná přední umístění v odborných soutěžích studentských cvičných firem na úrovni regionu, kraje, ČR, i s mezinárodní účastí ...)
 • důraz kladen na kvalitu výuky cizích jazyků (AJ/NJ), příprava žáků na mezinárodní certifikáty
 • informace pro rodiče o prospěchu žáka dostupné přes internet
 • tradice školy v ekonomicko-podnikatelském vzdělávání žáků od roku 1992
 • POHODOVÉ ŠKOLNÍ KLIMA
 • individuální přístup, pomoc pedagogů ... každý žák dostává od nás nadstandardní servis
 • roční školné podle prospěchových kritérií: 0 – 13 000 Kč, tj. pololetně 0 - 6 500,- Kč (od školního roku 2020/2021)
 • Motivační prospěchová kritéria dle pololetního prospěchu žáka: prospěch 1,00-1,20: 0 Kč; prospěch 1,21-1,30: 2.000 Kč; prospěch 1,31-1,50: 3.000 Kč, prospěch 1,51 - 1,60: 4.000 Kč
 • praktická spolupráce se soc. partnery (souvislá zahraniční praxe, návrhy žákovských stavebních projektů dle zadání proj. kanceláře, tvorba webových prezentací)
 • PrimMat patří mezi realizátory projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které pomáhají vytvářet zázemí pro efektivní moderní výuku a kvalitní vzdělávání žáků PrimMat
 • Konkurenční výhoda dvouprofesního vzdělání absolventů PrimMat na trhu práce - obecné ekonomické a účetní dovednosti rozšířené o zaměření (cestovní ruch, pozemní stavitelství, informatika) jakož i výhoda při volbě vysokoškolského studia a jeho zvládání.
 • Výborné hodnocení absolventy školy - 3. nejlepší škola v rámci Moravskoslezského kraje.

Naši partneři