2.A ve víru vitalismu

Jednu odpolední hodinu českého jazyka studenti 2.A završili netradičně. V první části hodiny si objasnili pojmy impresionismus a vitalismus a znaky těchto směrů hledali v díle Stříbrný vítr Fráňi Šrámka. V druhé části hodiny pak vyšli vstříc slunci a rozkvetlé školní zahradě, kde spontánně projevili radost z žití a krásy lidské existence. Toto optimistické okouzlení každodenním prostým životem jim vykouzlilo úsměv na tváři a na cestě domů je pak jistě doprovázel onen proslulý zvuk stříbrného větru.