Evropské projekty

Škola zkvalitňuje a podporuje výuku i za pomocí projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

Students Actively Learning Entrepreneurial Skills - výměna osvědčených vzdělávacích postupů na podporu podnikatelského vzdělávání, podnikavosti, kreativity, kritického myšlení, digitální kompetence, jazykové a prezentační dovednosti, přispět k osobnímu a profesnímu rozvoji žáků, usnadnit porozumění světu podnikání. Více na PDF, ke stažení zde.

PrimMat-praxe-budoucnost II - Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, rovný přístup ke vzdělávání, podporu aktivit rozvíjejících ICT, rozvoj kompetencí pedagogů v oblasti využívání nových výukových metod s podporou ICT, spolupráci školy se zaměstnavateli, zapojení odborníků z praxe do výuku, spolupráci s rodiči žáků, s veřejností. Více na PDF ke stažení zde.

Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola - aktualizace ŠVP a vytvoření a elektronizace stovek výukových materiálu. Materiály jsou veřejně dostupné a dle potřeby aktualizované.

SbírkaPříkladů.EU - rozsáhlá webová sbírka tisíců příkladů z matematiky a generátorů náhodných příkladů. 

ePRIMMAT - tvorba a elektronizace výukových materiálů, IT podpora výuky.

EUPRIMMAT - podpora jazykového vzdělávní prostřednictvím výjezdů do zahraničí.

GEBOL - mezinárodní projekt zaměřený na spolupráci škol a drobných podnikatelů.

MAPLE - mezinárodní projektové partnerství zaměřené na počítačové myšlení a měření přírůstku znalostí a dovedností.

PRIMMAT-PRAXE-BUDOUCNOST - cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.