Evropské projekty

Škola zkvalitňuje a podporuje výuku i za pomocí projektů spolufinancovaných Evropskou unií.

Digitalizujeme školuZDE.
Letáček digitalizujeme školu - ZDE.

Doučování žáků školRealizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy - Cílem programu je zajistit potřeby doučování žáků ohrožených školním neúspěchem či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání a zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Pro info klikněte - zde.

Students Actively Learning Entrepreneurial Skills
ErasPrim.eu
 - PrimMat Erasmus+ - výměna osvědčených vzdělávacích postupů na podporu podnikatelského vzdělávání, podnikavosti, kreativity, kritického myšlení, digitální kompetence, jazykové a prezentační dovednosti, přispět k osobnímu a profesnímu rozvoji žáků, usnadnit porozumění světu podnikání.

Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola - aktualizace ŠVP a vytvoření a elektronizace stovek výukových materiálu. Materiály jsou veřejně dostupné a dle potřeby aktualizované.

SbírkaPříkladů.EU - rozsáhlá webová sbírka tisíců příkladů z matematiky a generátorů náhodných příkladů. 

ePRIMMAT - tvorba a elektronizace výukových materiálů, IT podpora výuky.

EUPRIMMAT - podpora jazykového vzdělávní prostřednictvím výjezdů do zahraničí.

GEBOL - mezinárodní projekt zaměřený na spolupráci škol a drobných podnikatelů.

MAPLE - mezinárodní projektové partnerství zaměřené na počítačové myšlení a měření přírůstku znalostí a dovedností.

PRIMMAT-PRAXE-BUDOUCNOST - cílem projektu je personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

PRIMMAT-PRAXE-BUDOUCNOST II - Cílem projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (možnost dalšího vzdělávání, stáže, sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, atd.) Pomoc školám a školským výchovným a ubytovacím zařízením při společném vzdělávání prostřednictvím personální podpory a dalšího vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem. Zavedení a podpora nových metod ve výuce. Větší propojení teorie s praxí - spolupráce škol a zaměstnavatelů.

PrimMat - Praxe - Budoucnost III - Cílem projektu je posílit kvalitní a dostupné vzdělávání a služby studentům ve škole. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání studentů.
Projekt PRIMMAT - PRAXE - BUDOUCNOST III. je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I
Registrační číslo projektu:  CZ.02.02/03/00/22_003/0003490   
Zahájení realizace projektu: 1. 1. 2023  
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025 
Délka realizace: 36 měsíců 
Výše podpory: 946 935,00 Kč

images.png