o škole

PrimMat-Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., byla zařazena do sítě středních škol od školního roku 1992/1993. Jako první soukromá střední odborná škola zahájila výuku vlastních studijních programů s netradiční vzdělávací náplní, která v regionu chyběla, v souvislosti s nástupem tržní ekonomiky.

Odlišnost v pojetí vzdělávacího programu školy byla a dosud je v dvouprofesním vzdělávání žáků a tím i vyšší míře uplatnitelnosti absolventů v praxi. Čtyřletý studijní obor pro absolventy základních škol Ekonomika a podnikání, 63-41-M/01, nabízí zájemcům o studium volbu dalšího profesního zaměření.

Další informace

Novátorství školy spočívalo také v zavedení vlastního odborného předmětu Podnikatelství (jeden z maturitních předmětů) do své středoškolské výuky, který má těsnou vazbu na ostatní odborné předměty. Součástí vzdělávací koncepce jsou studentská řešení reálných zadání z praxe, jakož i praktická forma vzdělávání, která je realizována v průběhu 3. ročníku, ve cvičných studentských firmách. Škola tím podporuje rozvoj kreativity a podnikavosti svých žáků, jejich dovednost prakticky aplikovat teoretické znalosti již v průběhu studia. Praktické dovednosti jsou dále rozvíjeny pětitýdenní praxí žáků v návaznosti na studijní obor a zvolené studijní zaměření v partnerských firmách. Za účelem zkvalitňování odborných i jazykových kompetencí žáků je pro zájemce zajišťována  souvislá zahraniční praxe v hotelovém komplexu u moře.

Výuka na SŠ PrimMat je podpořena potřebným vybavením a zázemím – dvě učebny IT, dataprojektory a PC ve třídách, interaktivní tabule, přenosné notebooky pro pedagogy, mobilní zařízení  do výuky ve třídách …,  do všech předmětů vlastní studijní materiály, které žáci využívají také k domácí přípravě a samostudiu, odborníci z praxe ve výuce odborných předmětů, příprava zájemců na mezinárodní jazykové certifikáty, cvičení z matematiky pro zájemci o následné VŠ studium technického směru, spolupráce s vysokými školami v regionu, s partnerskými firmami. Jsou realizovány projekty na podporu modernizace výuky s popdporou ICT, kvalitního jazykového, matematického, odborného vzdělávání. Projekty jsou spolufinancovány Evropských sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Škola se může pochlubit řadou úspěchů v odborných, společenskovědních, jazykových i sportovních soutěžích na úrovni regionu, ČR, i v soutěžích mezinárodních. Neméně cenné je kladné hodnocení SŠ PrimMat jejími absolventy, kteří svým hlasováním umístili svoji „střední“ na čelní místo v Moravskoslezském kraji. Vážíme si toho, že naši absolventi svými podnikatelskými aktivitami vytvořili na trhu práce přes 250 pracovních míst a že šíří její dobré jméno také v zahraničí.

Střední škola PrimMat sídlí ve vlastní budově, kde vládne pohodová a přítelská atmosféra, partnersví, respektováním osobnosti žáka, náročnost a vstřícnost pedagogů.

Hodnocení vzdělávání Českou školní inspekcí

Složení a zaujetí pedagogického sboru pro svou práci umožňuje nadstandardně podporovat všestranný rozvoj osobnosti žáků. Materiálně technické podmínky pro realizaci cílů vzdělávání jsou na standardní úrovni.

Škola se zapojila do řady programů a projektů. V souladu s plánem rozvoje a vlastním hodnocením určovala finanční priority dle svých rozpočtových možností. Vhodně využívala projektů spolufinancovaných z ESF, grantů a dalších zdrojů k financování potřeb v hlavní činnosti.

ŠVP zohledňují reálné podmínky a možnosti školy. Organizace vzdělávání, metody a formy výuky vytváří nadstandardní podmínky pro vzdělávání žáků.

Výuka i realizované aktivity nadstandardně podporují rozvoj funkčních gramotností s důrazem na klíčové kompetence žáků.

 • „A jeden vzkaz pro studenty: „Učte se jazyky." Ne že bych měl momentálně s angličtinou potíže, ale biji se do hlavy při vzpomínkách na úžasného učitele Ondráčka a svou neochotu se cokoli učit. Nepravidelná slovesa, která mi úspěšně vtloukl do hlavy, používám velice pravidelně a úspěšně.“

  „A jeden vzkaz pro studenty: „Učte se jazyky." Ne že bych měl momentálně s angličtinou potíže, ale biji se do hlavy při vzpo...

  - Jan Ryszawy - absolvent 2004

 • „Češtinářce bych chtěla poděkovat, hodně mi pomohla, co se týče gramatiky. A myslím, že Vaši studenti to v budoucnu taky ocení. Hlavně diktáty, slohové práce, ty by měli studenti dostávat co dva týdny i jako domácí úkoly. Není nic horšího než napsat dopis na úřady a mít v něm plno chyb.“

  „Češtinářce bych chtěla poděkovat, hodně mi pomohla, co se týče gramatiky. A myslím, že Vaši studenti to v budoucnu taky oc...

  - Petra Martynková - absolvent 1999

 • „Znalosti, které jsem na této škole získala z různých ekonomických předmětů a jazyka, se mi v menší či větší míře podařilo a stále daří uplatňovat v profesním životě. A ty znalosti, které jsem si nechtěla osvojit, teď horko těžko po letech doháním a získávám.“

  „Znalosti, které jsem na této škole získala z různých ekonomických předmětů a jazyka, se mi v menší či větší míře pod...

  - Pavla Rážová - absolvent 2000

 • „Absolventi gymnázií třeba dodnes plavou v účetnictví, já jsem přednášky ani cvičení vůbec nemusela navštěvovat - tímto bych chtěla poděkovat paní Lednické! I matematika byla na střední škole vyučována dobře. Nejvíce mi ale pomohly odborné předměty vyučované paní Ryškovou.“

  „Absolventi gymnázií třeba dodnes plavou v účetnictví, já jsem přednášky ani cvičení vůbec nemusela navštěvovat - tímto...

  - Lenka Strausová - absolvent 2004

 • „Chtěla bych poděkovat své bývalé střední škole – protože právě ona mi otevřela dvěře s miliony možností a otevřenou budoucností. Děkuji!“

  „Chtěla bych poděkovat své bývalé střední škole – protože právě ona mi otevřela dvěře s miliony možností a otevře...

  - Andrea Demjanovičová - absolvent 2012