Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/21

Obor:

63-41-M/01    Podnikání  v euroregionu a služby v cestovním ruchu (čtyřleté denní studium)

63-41-M/02    Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství (čtyřleté denní studium)

63-41-M/03    Podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (čtyřleté denní studium)

Harmonogram maturitních zkoušek

Jarní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 01. 12. 2020
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV 15. 12. 2020
Dny volna k příprave na MZ 21. 05. 2021, 26. – 31. 05. 2021
Testové práce 24. 5. 2021/ M, ANJ
25. 5. 2021/ ČJL
7. 6. 2021 - výsledky DT
Písemné práce se nekonají
Ústní maturitní zkouška, obhajoby P4.A 01. 06. 2021 – 07. 06. 2021
Praktická písemná zkouška z účetnictví 20. 05. 2021
Předávání maturitního vysvědčení 14. 06. 2021


Podzimní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 23. 07. 2021
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV 30. 07. 2021
Testové a písemné práce 01. 09. 2021 – 10. 09. 2021
Období konání zkoušek profilové části září 2021
Období konání ústních zkoušek společné části září 2021


Přihláška k maturitní zkoušce


Přihlášky se podávají do 1. prosince 2020. Přihlášky budete vyplňovat jednotně s třídním
učitelem po domluvě na termínu a hodině.

Přihláška k ŘÁDNÉ, OPRAVNÉ maturitní zkoušce  - zde.
Termín podání přihlášky pro opravný termín je 1. 12. 2020, zkoušky se budou konat v jarním
zkušebním období 2021. Přihlášku je nutno vytisknou, vyplnit, podepsat a poslat poštou
(nikoli e-mailem).


Žádost o přezkoumání


- zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou DIDAKTICKÉHO TESTU - zde.


Společná část /státní/ maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

 1.    Český jazyk a literatura (didaktický test)
 2.    Volitelná zkouška - Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test)

 

 

Profilová část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Geografie a cestovní ruch
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde, zkouška dobrovolná
 4. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde.
 5. Anglický jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku, zkouška dobrovolná.
 6. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ - zde.
 7. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba itineráře zájezdu.
 8. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.

 

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Pozemní stavitelství
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde, zkouška dobrovolná.
 4. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde
 5. Anglický jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku, zkouška dobrovolná.
 6. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ - zde.
 7. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba stavebního projektu.
 8. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.

 

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Programování
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde, zkouška dobrovolná.
 4. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde.
 5. Anglický jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku, zkouška dobrovolná.
 6. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ - zde.
 7. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba webového projektu.
 8. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.