Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/22

Obor:

63-41-M/01    Podnikání  v euroregionu a služby v cestovním ruchu (čtyřleté denní studium)

63-41-M/02    Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství (čtyřleté denní studium)

63-41-M/03    Podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (čtyřleté denní studium)

Harmonogram maturitních zkoušek

Jarní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 01. 12. 2021
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV 15. 12. 2021
Dny volna k přípravě na MZ P4.A - 27. 05. - 31. 05. 2022
P4.B - 30. 05. – 03. 06. 2022
Testové práce SČ MZ 02. 05. 2022 - MA, CJ
03. 05. 2022 - ČJL
výsledky/15. 05. 2022
Písemné práce PČ MZ 04. 04. 2022 - ČJL
11. 04. 2022 - Cj
Ústní maturitní zkouška, obhajoby P4.A - 01. 06. 2022 – 03. 06. 2022
P4.B - 06. 06. – 10. 06. 2022
Předávání maturitního vysvědčení P4.A - 13. 06. 2022
P4.B - 17. 06. 2022


Podzimní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 20. 06. 2022
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do IS CERTIS 27. 06. 2022
Testové a písemné práce budou známy k 15. 8. 2022
Období konání zkoušek profilové části 05. 09. 2022


Přihláška k maturitní zkoušce


Přihlášky se podávají do 1. prosince 2021. Přihlášky budete vyplňovat jednotně s třídním
učitelem po domluvě na termínu a hodině.

Přihláška k ŘÁDNÉ, OPRAVNÉ maturitní zkoušce  - zde.
Termín podání přihlášky pro opravný termín je 1. 12. 2021, zkoušky se budou konat v jarním
zkušebním období 2022. Přihlášku je nutno vytisknou, vyplnit, podepsat a poslat poštou
(nikoli e-mailem).


Žádost o přezkoumání


- zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou DIDAKTICKÉHO TESTU - zde.


Společná část /státní/ maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

 1.    Český jazyk a literatura (didaktický test)
 2.    Volitelná zkouška - Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test)

 

 

Profilová část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky:

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Geografie a cestovní ruch
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde
 4. Český jazyk a literatura – písemná část - zde.
 5. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde.
 6. Anglický jazyk, německý jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku.
 7. Anglický jazyk, německý jazyk – písemná část - zde.
 8. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ, NEJ - zde.
 9. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba itineráře zájezdu.
 10. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.

 

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Pozemní stavitelství
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde.
 4. Český jazyk a literatura – písemná část - zde.
 5. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde
 6. Anglický jazyk, německý jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku.
 7. Anglický jazyk, německý jazyk – písemná část – zde.
 8. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ, NEJ - zde.
 9. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba stavebního projektu.
 10. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.

 

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Programování
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde.
 4. Český jazyk a literatura – písemná část - zde.
 5. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde.
 6. Anglický jazyk, německý jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku.
 7. Anglický jazyk, německý jazyk – písemná část – zde.
 8. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ, NEJ - zde.
 9. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba webového projektu.
 10. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.