Maturita

Maturitní zkouška ve školním roce 2022/23

Obor:

63-41-M/01    Podnikání  v euroregionu a služby v cestovním ruchu (čtyřleté denní studium)

63-41-M/02    Podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství (čtyřleté denní studium)

63-41-M/03    Podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace (čtyřleté denní studium)

Harmonogram maturitních zkoušek

Jarní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 16. 11. 2022
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do CZVV 15. 12. 2022
Dny volna k přípravě na MZ P4.A 22. 05. – 26. 05. 2023
P4. B 29. 05. – 02. 06. 2023
Testové práce SČ MZ 2. 5. 2023 - DT/MA
2. 5. 2023 - DT/ANJ
3. 5. 2023 - DT/ČJL
Písemné práce PČ MZ 5. 4. 2023 - ČJL
12. 4. 2023 - CJ
Ústní maturitní zkouška, obhajoby P4.A 29. 05. 2023 – 02. 06. 2023
P4.B 05. 06. 2023 – 09. 06. 2023
Předávání maturitního vysvědčení P4.A – 09. 06. 2023 
P4.B – 16. 06. 2023


Podzimní zkušební období

Uzávěrka podání přihlášek žáky ředitelům škol 24. 06. 2023
Uzávěrka podání přihlášek řediteli škol do IS CERTIS 27. 06. 2023
Testové a písemné práce bude upřesněno, 15. 8. 2023
Období konání zkoušek profilové části bude zveřejněno do 25. 8. 2023


Přihláška k maturitní zkoušce


Přihlášky se podávají do 16. listopadu 2022. Přihlášky budete vyplňovat jednotně s třídním
učitelem po domluvě na termínu a hodině.

Přihláška k ŘÁDNÉ, OPRAVNÉ maturitní zkoušce  - zde.
Termín podání přihlášky pro opravný termín je 1. 12. 2022, zkoušky se budou konat v jarním
zkušebním období 2023. Přihlášku je nutno vytisknou, vyplnit, podepsat a poslat poštou
(nikoli e-mailem).


Žádost o přezkoumání


- zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou DIDAKTICKÉHO TESTU - zde.


Společná část /státní/ maturitní zkoušky

Povinné zkoušky

 1.    Český jazyk a literatura (didaktický test)
 2.    Volitelná zkouška - Anglický jazyk (didaktický test) nebo Matematika (didaktický test)

 

 

Profilová část maturitní zkoušky

Povinné zkoušky:

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a služby v cestovním ruchu

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Geografie a cestovní ruch
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde
 4. Český jazyk a literatura – písemná část - zde.
 5. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde.
 6. Anglický jazyk, německý jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku.
 7. Anglický jazyk, německý jazyk – písemná část - zde.
 8. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ, NEJ - zde.
 9. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba itineráře zájezdu.
 10. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.

 

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a pozemní stavitelství

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Pozemní stavitelství
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde.
 4. Český jazyk a literatura – písemná část - zde.
 5. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde
 6. Anglický jazyk, německý jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku.
 7. Anglický jazyk, německý jazyk – písemná část – zde.
 8. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ, NEJ - zde.
 9. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba stavebního projektu.
 10. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.

 

Ekonomika a podnikání, 6341M/01, zaměření na podnikání v euroregionu a internetové služby a aplikace

 1. Podnikatelství – souhrnná zkouška
 2. Programování
 3. Český jazyk a literatura – ústní část - zde.
 4. Český jazyk a literatura – písemná část - zde.
 5. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ČJL - zde.
 6. Anglický jazyk, německý jazyk – ústní část, pokud si žák nezvolil ve volitelném povinném předmětu matematiku.
 7. Anglický jazyk, německý jazyk – písemná část – zde.
 8. Kritéria hodnocení ústní profilové zkoušky z ANJ, NEJ - zde.
 9. Praktická zkouška z odborných předmětů – obhajoba podnikatelského záměru, obhajoba webového projektu.
 10. Kritéria hodnocení praktické zkoušky - zde.