Příprava na přijímací zkoušky

PrimMat v letošním školním roce nenabízí pro uchazeče ze ZŠ k přijímacímu řízení přípravný kurz z českého jazyka, matematiky, neboť tuto nabídku poskytují již ZŠ.