Studijní obory

Proč studovat PrimMat

Praktické znalosti

Individuální přístup

Široké uplatnění

Pohodové školní klima

Další informace

Proč studovat na PrimMat - Soukromé střední škole podnikatelské, s.r.o.?

 • kvalitní vzdělání = naše priorita, vaše správná volba
 • dvě profese = dvojnásobná míra uplatnění na trhu práce, výhoda při dalším výběru studia na VŠ
 • vzdělávací program PrimMat dle aktuálních požadavků a potřeby zaměstnavatelů, spolupráce školy s firmami
 • opakovaná přední umístění žáků školy v soutěžích studentských cvičných firem na úrovni, kraje, ČR, i s mezinárodní účastí ...)
 • důraz kladen na kvalitu výuky cizích jazyků (AJ/NJ), příprava žáků na mezinárodní certifikáty
 • informace pro rodiče o prospěchu žáka dostupné přes internet
 • tradice školy v ekonomicko-podnikatelském vzdělávání žáků od roku 1992
 • POHODOVÉ ŠKOLNÍ KLIMA
 • každý žák dostává od nás nadstandardní servis
 • výše ročního školného ve šk. roce 2023/2024, 1. - 3. ročník, je 13. 000, Kč
 • školné a sjednané podmínky dobíhajícího 4. ročníku jsou beze změn. 
 • „A jeden vzkaz pro studenty: „Učte se jazyky." Ne že bych měl momentálně s angličtinou potíže, ale biji se do hlavy při vzpomínkách na úžasného učitele Ondráčka a svou neochotu se cokoli učit. Nepravidelná slovesa, která mi úspěšně vtloukl do hlavy, používám velice pravidelně a úspěšně.“

  „A jeden vzkaz pro studenty: „Učte se jazyky." Ne že bych měl momentálně s angličtinou potíže, ale biji se do hlavy při vzpo...

  - Jan Ryszawy - absolvent 2004

 • „Češtinářce bych chtěla poděkovat, hodně mi pomohla, co se týče gramatiky. A myslím, že Vaši studenti to v budoucnu taky ocení. Hlavně diktáty, slohové práce, ty by měli studenti dostávat co dva týdny i jako domácí úkoly. Není nic horšího než napsat dopis na úřady a mít v něm plno chyb.“

  „Češtinářce bych chtěla poděkovat, hodně mi pomohla, co se týče gramatiky. A myslím, že Vaši studenti to v budoucnu taky oc...

  - Petra Martynková - absolvent 1999

 • „Znalosti, které jsem na této škole získala z různých ekonomických předmětů a jazyka, se mi v menší či větší míře podařilo a stále daří uplatňovat v profesním životě. A ty znalosti, které jsem si nechtěla osvojit, teď horko těžko po letech doháním a získávám.“

  „Znalosti, které jsem na této škole získala z různých ekonomických předmětů a jazyka, se mi v menší či větší míře pod...

  - Pavla Rážová - absolvent 2000

 • „Absolventi gymnázií třeba dodnes plavou v účetnictví, já jsem přednášky ani cvičení vůbec nemusela navštěvovat - tímto bych chtěla poděkovat paní Lednické! I matematika byla na střední škole vyučována dobře. Nejvíce mi ale pomohly odborné předměty vyučované paní Ryškovou.“

  „Absolventi gymnázií třeba dodnes plavou v účetnictví, já jsem přednášky ani cvičení vůbec nemusela navštěvovat - tímto...

  - Lenka Strausová - absolvent 2004

 • „Chtěla bych poděkovat své bývalé střední škole – protože právě ona mi otevřela dvěře s miliony možností a otevřenou budoucností. Děkuji!“

  „Chtěla bych poděkovat své bývalé střední škole – protože právě ona mi otevřela dvěře s miliony možností a otevře...

  - Andrea Demjanovičová - absolvent 2012