Poradenské služby

Poradenské služby

POTŘEBUJETE PORADIT?

ředitelka školy: Mgr. Eva Zykmundová, zykmundova@primmat.cz

zřizovatelka, jednatelka školy: Mgr. Ivana Matulová, matulova@primmat.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY

pro školní rok 2021/2022

Pedagog Den Hodina
Mgr. Tomáš Kopec Čtvrtek 14:10
Ing. Přemysl Pilch Středa  7:15
Mgr. Magda Kanalášová Pondělí 14:05
Ing. Yvetta Ficková Pondělí 14:05
Ing. Monika Kočvárová Čtvrtek 14:05
Mgr. et Mgr. Romana Pinkavová Středa 14:05
Ing., Mgr. Lenka Kotásková Úterý 14:05
p. Patrik Mokroš Úterý 14:10
Ing. Michaela Sic Středa 14:05
Mgr. Eva Zykmundová Čtvrtek 14:10

 

Možnost individuální domluvy termínu.

Školní metodik prevence, výchovný poradce

Obě funkce na škole zastává Mgr. Eva Zykmundová

Konzultační hodiny ve školním roce 2021/2022:

          ŠMP                                VP
pondělí 14:00 -16:00     pondělí 7:40 - 8:00
čtvrtek 7:40 - 8:00         čtvrtek 14:00 - 16:00

Konzultační hodiny pro žáky u jednotlivých pedagogů

Funkci školního metodika prevence na škole zastává Mgr. Eva Zykmundová.

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Mgr. Magda Kanalášová

kanalasova@primmat.cz

konzultační hodiny: pondělí 14:00-16:00

Možnost individuální domluvy termínu.

Poradenské služby:

 

Konzultace po předchozí domluvě  v jinou dobu (telefonicky, emailem):
tel.:  558 436 312
email: zykmundova@primmat.cz
             sekretariat@primmat.cz 

Můžete využít služeb: