Dokumenty

Covid ve školách, kdo o čem rozhoduje - k nahlédnutí zde.

Adaptační kurz 2021 (Instrukce a poučení) - ke stažení zde.

Školská rada - ke stažení zde.

Vedení distanční výuky - ke stažení zde.

Organizace školního roku 2020/2021 - ke stažení zde.

Školní řád - ke stažení zde.

Pravidla pro hodnocení vzdělávání na SŠ - ke stažení zde.

Postup při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování - ke stažení zde.

Tiskopisy přihlášek ke studiu - ke stažení ze stránek MŠMT.

Europass - ČeštinaAngličtinaNěmčina.

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) - ke stažení zde.

Žádost o platbu školného - měsíčně - ke stažení zde.

Potvrzeni o studiu - úřad práce - ke stažení zde.

Potvrzení o studiu - školní - ke stažení zde.

Žádost o uvolění z TV - ke stažení zde.

Předběžná přihláška - ke stažení zde.

Doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k aktuální epidemiologické situaci - ke stažení zde.