Dokumenty

Doporučení Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě k aktuální epidemiologické situaci - ke stažení zde.

Dřívější odchod z poslední vyučovací hodiny - ke stažení zde.

Europass - ČeštinaAngličtinaNěmčina.

Informace o ochraně osobních údajů (GDPR) - ke stažení zde.

Organizace školního roku 2023/2024 - ke stažení zde.

Organizační zabezpečení adaptačního pobytu 2024 - zde.

Postup při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování - ke stažení zde.

Potvrzeni o studiu - úřad práce - ke stažení zde.

Potvrzení o studiu - školní - ke stažení zde.

Pravidla pro hodnocení vzdělávání na SŠ - ke stažení zde.

Přestup žáka z jiné střední školy - ke stažení zde.

Školská rada - ke stažení zde.

Školní řád - ke stažení zde.

Tiskopisy přihlášek ke studiu - ke stažení ze stránek MŠMT.

Žádost o komisionální přezkoušení - zde.

Žádost o opakování ročníku - zde.

Žádost o platbu školného - měsíčně - ke stažení zde.

Žádost o přerušení studia - ke stažení zde.

Žádost o ukončení vzdělávání (studia) - ke stažení zde.

Žádost o uvolění z TV - ke stažení zde.

Žádost o uvolnění žáka z výuky - ke stažení zde.

Žádost o dřívější odchod z poslední vyučovací hodiny  - ke stažení zde.

Žádost o vyhotovení stejnopisu - ke stažení zde.

Svůj zájem o studium na naší škole můžete podpořit podáním předběžné přihlášky. Předběžná přihláška poskytuje důležité informace o potenciálních uchazečích o studium, o jejich volbě studijního zaměření. Předběžná přihláška nemá právní povahu. Poskytnuté identifikační údaje pomáhají vytvořit soupis nožných uchazečů, aktualizovat informační servis, zkvalitnit komunikaci mezi školou a zájemci o studium. Evidovaní uchazeči a jejich rodiče mohou cíleně využít školou nabízený informační servis a konzultační službu. Bude tím podpořena snaha obou zúčastněných stran o úspěšný průběh a zakončení přijímacího procesu.

Vyplňte prosím údaje na předběžné přihlášce. Poskytnuté údaje budou sloužit pouze pro komunikaci a interní statistickou potřebu školy. Elektronickou přihlášku naleznete na www.primmat.cz.