Přijímací řízení

Přijímání žáků ke studiu na PRIMMAT

školní rok 2022/2023

Jak vyplnit přihlášku

 

2. kolo přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 - zde.

2. kolo přijímacího řízení do oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(forma vzdělávání: denní, zaměření dle volby) pro školní rok 2022/2023 - 
zde.

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2022/2023 - zde.

Přijímací řízení AKTUÁLNĚ - zde.

Přihlášky podány, další kroky - zde.

Pozvánky k přijímacímu řízení odeslány, prosím, potvrďte příjem - sekretariat@primmat.cz.

Průvodce přípravou na jednotnou přijímací zkoušku - zde.

Jednotná přijímací zkouška - 12. a 13. 4. 2022, čtěte zde.

 

Termíny přijímacích zkoušek

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

I. Stanovení kritérií přijímacího řízení

Podmínky přijetí ke studiu do studijního oboru 6341M/01 Ekonomika a podnikání, studijní zaměření: 01 (služby v cestovním ruchu), 02 (pozemní stavitelství), 03 (internetové služby a aplikace - programování a webdesign).

Všichni uchazeči konají jednotnou zkoušku (JZ) z matematiky a českého jazyka  – organizována státem

Parametry zkoušky z matematiky v rámci JZ

Parametry zkoušky z jazyka českého v rámci JZ

Rozhodujícím kritériem pro přijetí ke vzdělávání je pořadí, které je určeno celkovým počtem získaných bodů u přijímacího řízení.

 

II. Počet tříd

Do 1. ročníku školního roku 2022/2023 budeme přijímat dvě třídy.

II. 1 Předpokládaný počet přijímaných uchazečů - studijní obor 6341M/01 Ekonomika a podnikání

- 46 žáků 

 
 

III. Postup výpočtu celkového bodového hodnocení

Maximální počet bodů, který může uchazeč dosáhnout je 140.

III. 1 Jednotná přijímací zkouška 

III. 2 Prospěchové výsledky ze ZŠ

průměrný prospěch z 8. třídy ZŠ (druhé pololetí) a 9. třídy ZŠ (první pololetí)

* průměrný prospěch 1,00- 30 bodů

* za každou 0,1 v průměru prospěchu se strhává 1 bod (například: 1,1 = 29 bodů. průměr 1,2 = 28 bodů, …- zaokrouhluje se podle matematických pravidel)

III. 3 Zjevný zájem uchazeče (předběžná přihláška, viz web školy, dokumenty) - 10 bodů.

III. 4 V případě rovnosti bodů dvou a více uchazečů rozhodují o jejich pořadí pomocná kritéria v následujícím pořadí:

  1. Bodový výsledek zkoušky z českého jazyka

  2. Bodový výsledek zkoušky z matematiky

  3. V případě shody ve všech předchozích ukazatelích rozhoduje o  pořadí uchazeče hodnocení z preferovaných předmětů za 2. pololetí osmé třídy v tomto pořadí:

  1. Anglický jazyk

  2. Matematika

  3. Český jazyk

IV. Roční školné činí 13 000,- Kč

 

Ve Frýdku-Místku dne 10. 11.2021                           Mgr. Eva Zykmundová, řed. školy  v. r. 

V. Další informace

 

 

Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole:                     

 

Právní předpisy pro přijímání žáků a dalších uchazečů ke vzdělávání

Zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, (školský zákon) 
Vyhlášky č. 671/2004 Sb., v platném znění                                                                                                                
Zákon č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád)                                                                                 
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb. v platném znění

POTŘEBUJETE PORADIT?

sekretariat@primmat.cz – asistentka ředitele 

matulova@primmat.cz - zřizovatelka školy

zykmundova@primmat.cz - ředitelka školy

www.cermat.cz