Adaptační kurz

Studenti 1. ročníků absolvovali tradiční adaptační kurz na Bílé, který se letos vzhledem k vysokému počtu nově přijatých žáků konal ve dvou turnusech.

Naši nováčci se všech úkolů zhostili s nadšením a odhodláním. Důraz byl kladen na spolupráci a vzájemné porozumění, proto byly hry navrženy tak, aby podporovaly fungování třídy jako jednoho týmu. Aktivity byly velmi rozmanité, zaměřené na fyzickou i mentální stránku a odehrávaly se na čerstvém vzduchu. Den vyvrcholil večerními závody vlastnoručně vyrobených aut.

Doufáme, že tento kurz pomohl studentům 1. ročníků začít středoškolskou cestu s jistotou, kterou jim zázemí PrimMatu poskytuje.