Anglická knihovna

Studenti 1. ročníků absolvovali exkurzi do Anglické knihovny v Ostravě, kde je soustředěna anglicky psaná literatura od učebnic a metodických materiálů přes naučnou literaturu až po beletrii pro děti, mládež i dospělé. Součástí návštěvy byla přednáška o britské královské rodině a národních parcích Spojených států.

Celý program byl koncipován interaktivně, což umožnilo studentům zapojit se do tématu a získat nové poznatky z oblasti anglické kultury a americké historie.