Beseda Eurocentra „Příležitosti pro mladé v EU“

V rámci kariérového poradenství se žáci třetích ročníků zúčastnili přednášky Eurocentra Ostrava s názvem „Příležitosti pro mladé v EU“.

Studenti byli seznámeni s možnostmi pomaturitního studia v EU, práce v EU, se stážemi pro studenty i ne-studenty, výměnnými pobyty, dobrovolnickými pobyty a také např. Erasmem pro mladé podnikatele.

Pro žáky byla přednáška velice přínosná, získali přehled o alternativách, které nám členství v EU přináší a naučili se bližší informace vyhledat např. na stránkách Evropského portálu pro mládež a Eurodesku.

Všichni se shodli, že tyto příležitosti v EU by jim rozšířily obzory a navíc by se zdokonalili v cizím jazyce. Teď už záleží jen na studentech, zda možnosti, které jim byly nabídnuty, využijí.