Christmas quiz s Willym

Studenti 2. ročníku zažili inovativní hodinu angličtiny vedenou rodilým mluvčím z Irska, se kterým naše škola navázala dlouhodobou spolupráci. Studenti se rozdělili do skupin a absolvovali Christmas quiz, který William McMillan moderoval. Kvíz, zaměřený na tradice spjaté s Vánocemi v různých zemích, nebyl jen testem znalostí žáků, ale také skvělou příležitostí, jak si zábavně procvičit poslechové dovednosti.

Spolupráce s rodilým mluvčím přináší do hodin angličtiny autentičnost a příjemné a motivující prostředí, které podporuje studenty v aktivním zapojení.