Den finanční gramotnosti

Na Ekonomické fakultě VŠB Ostrava se konal 5. ročník soutěže Den finanční gramotnosti. Tato akce přilákala studenty středních škol z celého Moravskoslezského kraje. Naši školu reprezentovala dvojice ze 4. ročníku Kateřina Rychlíková a Jakub Kobierski.

Soutěž měla dvě části. První byla hra nazvaná Finanční svoboda, která testovala schopnost účastníků správně hospodařit s finančními prostředky a plánovat svou finanční budoucnost. Druhá část ověřovala znalosti z oblasti financí pomocí testu. I přes silnou konkurenci se Kateřina a Jakub umístili na 14. místě ze 44 soutěžních dvojic. Gratulujeme!