Dodatečné rozhodnutí ŘŠ o nekonání školní přijímací zkoušky

V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 ředitelka školy dodatečně rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Pokud nedojde ke změnám ze strany MŠMT, seznam přijatých uchazečů zveřejníme nejdříve 28. 4. 2021 na webových stránkách školy.

Mgr. Eva Zykmundová

ředitelka školy