Dolní Oblast Vítkovic

Na PrimMatu vyučování neprobíhá jen ve školních lavicích, ale i mimo školní budovu. Žáci 2. ročníku se vydali na exkurzi  do Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě.  Měli možnost prozkoumat výrobu železa a dozvěděli se mnoho zajímavého o životě v hutích.

Studenti cestovního ruchu se s DOV  seznámili jako s národní kulturní památkou a důležitým turistickým cílem Moravskoslezského kraje. Stavaři obdivovali možnosti ocelových konstrukcí a studenti IT exkurzi zdokumentovali v krátkém videu.

Největším zážitkem byl pak samotný výstup na Bolt Tower. Střešní vyhlídková terasa, vybavená dalekohledy, nabízí mimořádný výhled na Vítkovice, samotnou Ostravu, ale i vzdálené okolí s podmanivým horizontem Beskyd.