Exkurze Brno

Studenti 2. ročníku Pozemního stavitelství se ke konci školního roku vypravili na exkurzi, která se zaměřovala na architekturu města Brna. Hlavním bodem programu byla návštěva ikonické vily Tugendhat, která je dílem světoznámého architekta Ludwiga Miese van der Rohe.

Průvodce ve vile žáky seznámil s historií a architektonickým konceptem tohoto unikátního domu, který byl zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.

Po prohlídce vily PrimMaťáci zamířili obdivovat další krásy místní architektury, jako např. 

fukcionalistickou stavbu Moravské banky a hotelu Avion, Chrám sv. Jakuba, kavárnu ERA. Na náměstí Svobody a Zelném trhu pak zkoumali moderní přístavby k historickým objektům.

Celá exkurze byla pro studenty nejen zajímavá, ale také obohacující z pohledu poznání a porozumění architektuře.