Exkurze na VŠB - TUO

Celodenní exkurze na VŠB - TUO byla pro studenty 3. ročníku velmi přínosná. Nejprve si všichni společně prošli celý kampus včetně výzkumného ústavu a poté se rozdělili na dvě skupiny. Stavaři absolvovali výuku deskriptivní geometrie, kde se věnovali průnikům a řezům těles. Pro ostatní žáky byl připraven workshop s názvem "Štíhlá může být i výroba", jehož cílem bylo dosáhnout maximální efektivity a optimalizace výrobního procesu.

Třeťáci se se shodli, že návštěva VŠB byla poučná a mnohé inspirovala k následnému studiu na této vysoké škole.