Finanční gramotnost

Studenti prvních ročníku se zúčastnili odborně vedeného workshopu Podnikatelské fakulty v Karviné na téma Finanční gramotnost.  Během workshopu se žáci ponořili do světa ekonomické hry nazvané „Finanční svoboda“, která jim umožnila prakticky zažít, jak efektivně hospodařit s finančními prostředky mladé rodiny. Cílem této hry bylo věrně simulovat realitu a naučit studenty využívat běžné finanční služby a produkty, jako je stavební spoření nebo hypotéky. PrimMaťáci se prostřednictvím různých situací, jako je zvýšení daní nebo ztráta zaměstnání, naučili čelit běžným životním výzvám.

Tento workshop poskytl studentům nejen teoretické znalosti, ale také praktické dovednosti, které budou moci využít ve svém budoucím životě.