Finanční gramotnost s Ondrou

Velice inspirativním se stalo pro studenty 4. ročníku setkání s absolventem školy Ondřejem Giňovským. Jeho přednáška o finanční gramotnosti se zaměřila na správu peněz a budování finanční stability. Studenti získali nejen cenné znalosti, ale také praktické rady od člověka, který prošel stejným vzděláním a dosáhl úspěchu ve světě financí. Toto setkání jasně ukázalo důležitost sdílení znalostí a zkušeností pro osobní i profesní úspěch.